Yhteistyössä tehtyä

Hankkeen kanssa yhteistyössä tehtyä:

Minuksi-ryhmissä pyritään mm. lisäämään osallistujien itsetuntemusta. Tämä versio on kohdennettu maahanmuuttaneille, toisen asteen opintoihin.

Perustietoa sosiaalisen median palveluista: Some-opas

Opinnäytetöitä hankkeen aiheeseen liittyen:

Olli Paloheimo. 2020. Nuorten sosiaalinen vetäytyminen ja digitaalinen peliriippuvuus.

Mäkelä Carla & Suominen Iida. 2021. Digitaalisesta peliriippuvuudesta kärsivän ammattikoululaisen tukeminen opiskeluterveydenhoitajan vastaanotolla.

Palomäki Sara & Vesala Taru. 2021. Kouluterveydenhoitajat yläkoululaisten mielenterveysongelmien parissa.

Niemi Emmi & Merimaa Ninna. 2021. Syrjäytymisvaarassa olevan yläkoululaisen tukeminen kouluterveydenhoitajan vastaanotolla

Annala Heli & Kleemola Emmi. 2021. Nuorten itsemurhariskin tunnistaminen ja varhainen puuttuminen toisen asteen opiskeluterveydenhuollossa.