Arjen valinnat mielenterveyden tukena

Nuorilla on paljon tietoa. Ravinnosta, virvoitus- ja energiajuomista, päihteistä, huumeista, liikunnasta, sinisestä valosta ja vaikka mistä. Ja jos ei ole, niin äkkiäkös asian googlaa.

Mutta kuten aikuisillakin, tieto ei aina valu käytännön toimintaan.

Puolustukseksi voisi sanoa, että nuorten kohdalla laajempien kokonaisuuksien syy-seurausyhteyksien hahmottaminen ja ymmärtäminen on vielä osin haasteellista. Eikä hyvää tarkoittavien neuvojen vastaanottokaan ole aina mieluisinta puuhaa.

Mielenterveystyössä tunnistetaan useita negatiivisia kehitä, jotka helposti ruokkivat itseään. Jos koulussa ei ole kavereita tai tulee sosiaalisissa tilanteissa torjutuksi, nuori voi alkaa ahdistua. Ahdistuneisuus ruokkii vetäytymistä, tietokoneella ja ruudulla notkumista. Näistä asioista syntyvä tyytymättömyys itseä kohtaan voi johtaa siihen, ettei enää uskokaan ansaitsevansa hyvää huolenpitoa tai kohtelua, syö mitä sattuu ja hygienia alkaa kärsiä. Lohtua haetaan pelaamisesta, jolloin riskinä ovat pelivelat. Tai päihteistä, lääkkeistä tai huumeista. Sitten syöksykierre alkaakin jo olla valmis.

Aleksin valinnat nimen saanut tarinan taustalla on tämä tieto. Ja toisaalta tieto siitä, kuinka pieniäkin tuon kehityksen pysäyttävät asiat voivat olla. Lukijan tehtävänä on hypätä Aleksin saappaisiin ja tehdä arkisia valintoja. Tarina etenee valintojen perusteella. Lopuksi oman tarinan voi halutessaan tulostaa.

Tarinaa voi käyttää esimerkiksi keskustelun herättämisessä tai itsenäisesti.

Suora linkki tarinaan löytyy täältä

Salla Kettunen