Hyvinvointialueet- mitä odotettavissa?

Sote-uudistusta on työstetty Suomessa usean vuoden ajan. On oltu puolesta ja vastaan ja käytetty Sote-uudistusta politiikassa lippulaivana taikka jollana- mistä näkökulmasta kukin katsoo. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. E-P hyvinvointialueen tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestäminen maakunnan alueella. Hyvinvointialue tulee palvelemaan noin 192 150 asukasta. Henkilöstön määrä on noin 10 000.

Olen mielenkiinnolla seurannut julkisia tiedotteita sekä kuunnellut korvat höröllä sosiaali -ja terveydenhuollon ammattilaisten monipuolista keskustelua aiheeseen liittyen. Erityistä huolta on kannettu päihdepalveluiden järjestämisestä ja siitä, miten palvelut ulotetaan maakuntien ”kaukaisimpiin kolkkiin”. Tasavertaisuuden periaatteen on toteuduttava riippumatta siitä, missä palveluiden käyttäjä asuu.

Oma huoli on liittynyt siihen, otetaanko käytännön kenttä-työntekijöiden asiantuntemus ja kokemukset huomioon, kun palveluita järjestetään.

Tulevaisuuden Sote-keskus on hanke, joka on tehnyt valmistelutyötä liittyen tulevaisuuden hyvinvointialueeseen:

Hankehakemus on valmisteltu ja hyväksytty yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien kunnan kanssa, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, tuki- ja osaamiskeskus Eskoon, Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksilan sekä Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn kanssa. Hankkeen valmistelussa on hyödynnetty aikaisemman sote-valmistelun tavoite-asettelua ja materiaalia. Hankkeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja vahvistaa mukana olevien kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuutta toimintaympäristön muutosten sekä väestö- ja palvelutarpeen ennusteiden mukaisesti. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa painottuvat palvelujen liikkuvuus, saavutettavuus, sähköiset ja digitaaliset palvelut, kotona käytettävyys sekä palvelun käyttäjien ja kuntalaisten osallisuus. Etelä-Pohjanmaalla Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen hallinnoija on Seinäjoen kaupunki. (epsoteuudistus.fi)

Ovi auki elämään!-hanke on tehnyt yhteistyötä Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen alla toimivan Akuuttitiimin kanssa. Akuuttitiimi täydentää kuntien peruspalveluita tarjoamalla matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita nuorille ja nuorille aikuisille.  Akuuttitiimin toimintaan voit tutustua epsoteuudistus.fi- sivustolla. Akuuttitiimin toiminta-alue on Seinäjoki, Ilmajoki ja Lapua.

Vuotta on jäljellä tovi- hyvinvointialue häämöttää. Pyrin olemaan ei-muutosvastarinnassa ja luotan.

Hyvää viikonloppua kaikille 🙂

-Tiina-